Prípadné nové informácie nájdete na stránkach: bandzone.cz/painkiller

Skupina skončila svoju aktívnu činniosť dňa 26. jún 2008.

Archív odohratých koncertov